Doktorlar Forumu

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BİYOKİMYA DERLEMELER SERİSİ
#1
HÜCRE VE ORGANELLER:
Membran yapısı ve önemli özellikleri:

1-membranlar asimetriktir, selektiftir, dinamiktir.

2 -proteinden en zengin membran mitokondri iç zarı iken, lipitten en zengin membran miyelin kılıftır.

3-kolesterol esterleri, triaçilgliserol, serbest yağ asitleri membran yapısında yer almaz.

4-gliserolden oluşan en basit fosfogliserid fosfatidik asittir.

5-fosfatidik asit + etanolamin =fosfatidil etanolamin=sefalin

6-fosfatidik asit + fosfatidik asit + gliserol = kardiyolipin

7-seramid + NANA =gangliyozid

8-seramidi oluşturan kimyasal yapılar: serin , palmitoil koA

9-kolesterol içeriği en fazla olan membran plazma membranıdır.

10-en selektif membran mitokondri iç zarıdır.

11- mitokondri iç membranındaki ATP sentaz ve süksinat dehidrogenaz belirteç enzimdir.

12-ER membranında glukoz-6-fosfataz belirteç enzimdir.

13- sitozol çöktürülemez.

14-ısı artışı ( >41) ve kolesterol artışı membranı bozar. kolesterol geçiş sıcaklığını etkilemeden geçiş sürecini uzatmaktadır.

15-sekonder aktif transportta enerjiye ihtiyaç vardır (iyon gradienti). örnek: Na-monosakkarit kotransport sistemi

16-geçiş katsayısı en yüksek olan membranlardan en kolay geçen madde su, membranlardan en zor geçen madde sodyumdur.

17-qubain ve dijital glikozidleri Na-K ATPaz'ı inhibe ederek etki etmektedir.

18-bütün Ptipi ATPazlar fosfat analoğu vanadat ile inhibisyona duyarlıdır.

19- P Tipi ATPazlar: 
1.Na/K ATPaz, 
2.H/K ATPaz, 
3.Ca-ATPaz,
4.Cu bağlayıcı ATPaz
Fo-F1 ATP az ise Ftipidir.

20-Na-K ATPaz: 
1.plazma membranının marker enzimi
2.primer aktif transport
3.antiport taşınma

21-endositoz için ATP, Kalsiyumve hücre kontraktil bileşenleri gereklidir.

22- reseptör aracılı endositozla taşınanlar:
1.LDL
2.transferrin
3.B12
4.alfa2 makroglobülin

23-soru: aşağıdakilerden hangisi membran hastalığı değildir?
mebran hastalıkları: 
1.ailevi hiperkolesterolemi
2.kistik fibrozis
3.herediter sferositoz
4.paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH)

24-herediter sferositoz: anormallik>> spektrin ve ankrini kodlayan gende mutasyonlar

25-PNH: anormallik>> eritrosit zarındaki glikozile fosfatidil inozitol (GPI)kancalarını kodlayan fosfatidilinozitol gikan-A (PIG-A) geninde mutasyon.

26-kistik fibrozis: CFTR proteininde 508. pozisyondaki fenilalanin kaybolmuştur. 
ter testinde toplanan terde 4 parametre değerlendirilir:
1.klorür
2.sodyum
3.iletkenlik
4.osmolalite
ter testinde potasyum ve kalsiyum bakılmamaktadır.
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla
#2
ENDOPLAZMİK RETİKULUM
GRANÜLLÜ ER:
1- Proteinlerin tersiyer yapıları GER'de gerçekleşmektedir.

2-GER'de bulunan şaperonlar salgılanacak proteinlerin uygun şekilde katlanmalarını ve düzenlenmelerini sağlamaktadır.

3-GER'de; Ig ağır zincir bağlayıcı protein, ***kalneksin, kalretikülin*** ve peptidil prolil cis-trans izomeraz gibi şaperonlar bulunmaktadır.

4-GER'de sentezlenen hc içi protein hangisidir? 
cvp:***lizozomal enzimler***

5-serbest ribozomlarda hc içi proteinler sentezlenir, hangisi serbest ribozomlarda sentezlenmez?
cvp:***lizozomal enzimler***

DÜZ ER:
1-İlaç detoksifikasyonu: faz 1 rx'da hidroksilasyon 
faz 2 rx'da ***konjugasyon***

2- detoksifikasyonda rol oynayan bileşikler: PAPS,metiyonin, glisin, glutatyon, glukronik asit ve asetil KoA

detoksta rol oynamayan bileşik: ***fosfat***

3- faz1 rx'u ***CO*** inhibe eder.
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla
#3
LİZOZOM:
1- Sıtma tedavisi alan bir kişide aşağıdaki organellerin hangisinin fonksiyon bozukluğu beklenir?
Cvp: ***lizozom*** >> sıtma tedavisinde kullanılan klorokin lizozomal enzimleri inaktif hale çevirir.


MİTOKONDRİ:

1-kendi DNA, RNA ve ribozomu olan tek organel mitokondridir. dolayısıyla bölünerek kendini yenileyebilen tek organeldir.

2-***mitokondri iç zarı:***

1. insandaki proteinden en zengin membrandır.

2.en selektif membrandır.

3.kardiyolipin içeriği en fazla olan membrandır.

4.!!karıştırma!! mitokondri iç zarında en fazla bulunan lipid>>fosfatidilkolindir. 3-***sadece mitokondride gerçekleşen olaylar hangileridir?***

cvp: 1.ETZ
2.TCA siklusu
3.beta-oksidasyon (uzun zincirli yağ asiti metabolizması)
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla
#4
ÇEKİRDEK:
1-Nükleer proteinler sitozolik poliribozomlarda sentezlendi, stoplazmadan çekirdekteki nükleoplazmaya yönlendi, yolu gösteren: ***NLS***(nükleer lokalizasyon sinyali); taşıyıcı protein: ***importin***

2- nükleer proteinlerin nükleusa taşınmasında NLS dışında kim görev yapar?
cvp:***GDP***

3-Nükleusta, nükleer proteinleri importinden enerji kaynağı olarak kim ayırır?
cvp:***GTP***

4-Eksportinler ne yapar?
cvp: nükleustan stoplazmaya tRNA, ribozomal subunitler ve mRNA gibi bazı makromoleküllerin stoplazmaya çıkışını sağlar.
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla
#5
PEROKSİZOM:
1-***hangisi peroksizomda yapılmaz?*** 
peroksizomun görevlerini bil: hidrojen peroksit katalazla burda yıkılır, safra asiti sentezinde kolesterol yan zincirlerinin uzaklaştırılması, safra asitleri safra tuzlarına dönüşümü, plazmalojen sentezi, çok uzun zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyon ile yıkımı,dallı zincirli bir yağ asiti olan fitanik asitin yıkımı peroksizomdadır.

2-soruda yağ asiti oksidasyonu dediğinde önce mitokondriyi ara, şıklarda yoksa eğer peroksizomu ara: 

***uzun zincirli y.a. beta-oksidasyonu: mitokondride,

çok uzun zincirli 
y.a. beta-oksidasyonu: peroksizomda***


3-***peroksizomal hastalıklar hangileridir?***
1.zellweger sendromu
2.refsum hst
3.adrenolökodistrofi (Lorenzo'nun yağı)
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla
#6
MİKROTÜBÜL:
1- kolşisin, kolşemid, vinblastin ve vinkristin mikrotübülleri ***depolimerize*** ederek mikrotübül fonksiyonunu bozar
taksol ise mikrotübülleri ***stabilize*** ederek etki eder.GOLGİ AYGITI:


HÜCRE İÇİ-HÜCRE DIŞI:

1-Hc dışı sıvıda en çok bulunan ilk üç madde sırasıyla : sodyum > klorür > bikarbonat

2- hc dışında en az bulunan element: magnezyum

3- su en çok hangi mesafede bulunur? >>hc içinde 

4-hc içinde bulunan ilk üç madde sırasıyla potasyum > fosfat > magnezyum

5-hc içinde en az bulunan element: kalsiyum

6-soru dedi ki hc içinde az bulunan madde: şıklara bak kalsiyum varsa işaretle, Ca yoksa eğer glukoz'u işaretle

6-hc içi ile hc dışı(25.000 kat fazla) arasında en çok fark bulunan element: ***kalsiyum***

7-***plazma ve serum değerleri arasında fark olmayanlar:***
1.bilirubin
2.kolesterol
3.kreatinin1- görevlerinden biri: proteinlerin glikozillenmesidir:
***glikoprotein sentezinde kullanılan aa'ler:***
1.serin
2.treonin
3.asparajin

2- ***O-glikozid bağının oluşumunda kullanılan aa'ler:***
1.serin
2.treonin

3-***N-glikozid bağının oluşumunda kullanılan aa'ler:***
1.asparajin
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla
#7
SİTRİK ASİT SİKLUSU=KREBS SİKLUSU=TCA SİKLUSU

1-Asetil KoA'nın içinde bulunan vitamin hangisidir?
***pantotenik asit (B5)***

2-***koenzim A*** başlıca 4 maddeden oluşur:
1.beta-merkapto-etilamin
2.pantotenik asit
3.adenin
4.riboz-3-fosfat

3-TCA siklusu ***mitokondri iç zarında bulunan süksinat dehidrogenaz basamağı hariç***, tamamen mitokondri matriksinde yer alır.

4-***TCA'nın hız kısıtlayıcı (düzenleyici) enzimleri***:
1.piruvat dehidrogenaz
2.sitrat sentaz
3.izositrat dehidrogenaz
4.α-ketoglutarat dehidrogenaz

5-***Ca*** düzenleyici enzimleri aktive eder

6-***piruvat dehidrogenazı aktive edenler***:
1.AMP
2.KoA
3.Ca
4.NAD

7-***piruvat dehidrogenazı inhibe edenler***:
1.ATP
2.Asetil-KoA
3.NADH
4.sitrat
5.arsenik (lipoik asitle birleşerek)

8-***TCA'da kullanılan koenzimler hangileridir?*** (ToPaRLaN)
1.tiamin (B1)
2.ribofilavin (B2)
3.niasin (B3)
4.pantotenik asit (B5)
5.lipoik asit
!!karıştırma!! >> folik asit yok, biotin yok

9-krebs siklusu dışında olan, TCA'nın direk enzimi olmayan, TCA'nın hız kısıtlayıcı enzimi kimdir?
cvp: piruvat dehidrogenaz

10-piruvat dehidrogenazın koenzimleri?
1.tiamin (B1)
2.ribofilavin (B2)
3.niasin (B3)
4.pantotenik asit (B5)
5.lipoik asit

11-oksidatif dekarboksilasyon reaksiyonlarını katalize eden 3 enzim:
1.piruvat dehidrogenaz
2.α-ketoglutarat dehidrogenaz
3.dallı zincirli α-ketoasit dehidrogenaz
***bu üçünün de koenzimleri aynı***

12-TCA siklusu neyle başlar ve biter?
cvp: okzaloasetat

13-sitrat sentazı kim inhibe eder?
1.ATP
2.NADH
3.süksinil KoA
4.sitrat

14-sitrat>>TCA siklusuyla yağ asiti sentezi arasındaki bağlantıyı sağlayıcı madde

15-akonitaz>> floroasetat tarafından inhibe olur.

16-alfa-ketoglutarat dehidrogenaz>> arsenit tarafından inhibe olur.

17-TCA'nın yüksek enerjili bileşiği kimdir?
cvp: süksinil KoA

18-süksinil KoA'dan GTP oluşturan enzim kim?
cvp: süksinat tiokinaz

19-TCA'da substrat düzeyinde fosforilasyonu katalize eden enzim kim?
cvp: süksinat tiokinaz

20-malonat>> süksinat dehidrogenazı kompetetif olarak inhibe eder.

21-süksinat dehidrogenaz kutusu:
1.malonat tarafından inhibe olur
2.mitokondri matriksinde yerleşen TCA enzimlerinin aksine mit. iç zarında yerleşen tek enzimdir.
3.hem TCA'da hem ETZ'de (kompleksII) görevlidir.

22-fumarat>> TCA ile üre siklusunu birbirine bağlar.

23-TCA siklusunu aktive edenler:
1.AMP
2.KoA
3.Ca
4.NAD
5.ADP

24-TCA siklusunu inhibe edenler:
1.ATP
2.süksinil KoA
3.NADH
4.sitrat
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla
#8
ATP:

1- en yüksek enerjili: fosfoenol piruvat (2016 eylül tus)

2-hangileri yüksek enerjilidir ve fosfat içerir? cvp:hepsi
1.ATP
2.kreatin fosfat
3.1,3 bifosfogliserat
4. karbamoil fosfat
5.fosfoenol piruvat

3-hangisi yüksek enerjili fosfat değildir?
cvp:ADP

4-üre siklusundaki yüksek enerjili bileşik?
cvp:karbamoil fosfat

5- S-adenozil metiyonin (SAM), fosfor içermemesine rağmen yüksek enerjilidir.
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla
#9
ETZ (ELEKTRON TRANSPORT ZİNCİRİ):

1-mitokondri iç zarında, elektronların oksijene iletilmelerindeki son ortak yol ETZ'dir.

2-ETZ komponentleri mitokondri iç zarında yerleşmiştir.

3-mitokondri iç zarı beş ayrı enzim kompleksi şeklinde parçalanabilir.kompleks1,2,3,4,5

4-kompleks 1 = NADH dehidrogenaz:
1.elektronlar NADH' dan koenzim Q'ya aktarılır
2.FMN , Fe-S aracılığıyla aktarılır.
3.rotenon, amobarbital,sekobarbital,pierisidin A kompleks 1'i inhibe eder.

5-kompleks 2 = süksinat dehidrogenaz:
1.elektronlar FADH2'den koenzim Q'ya aktarılır.
2.FAD, Fe-S aracılığıyla
3. malonat>> süksinat dehidrogenazı yarışmalı inhibe eder
4. TTFA,karboksin kompleks 2'den elektronların übikinona transferini engeller.

6-kompleks 3 = übikinon-sitc oksidoredüktaz:
1.elektronlar koenzim Q'dan sırasıyla sitb1>>sitc1>>sitc'ye aktarılır.
2.BAL (dimerkaprol), antimisin A>> sit b'den c1'e elektron taşınmasını bloke eder.

7-kompleks 4 = sitokrom oksidaz:
1.elektronlar sitc 'den sit a + a3 aracılığıyla oksijene aktarılır.
2.demirle birlikte bakır da içeren komplekstir.
3. siyanür, CO, hidrojen sülfür, sodyum azid>>kompleks 4'ü inhibe eder.

8-kompleks5 = ATP sentaz:
1. ATP'nin kazanıldığı kompleksdir.

9-koenzim Q dışında bu zincirin tüm üyeleri proteindir. koenzim Q, lipit yapıda olup uzun bir izoprenoid kuyruğu olan bir kinon türevidir

10-elektronları direkt (aracısız) koenzim Q'ya aktaran, FADH2 oluşturan enzim kimdir?
cvp: açil KoA dehidrogenaz

11-koenzim Q = übikinon kutusu:
1.protein değildir, lipittir.
2.üç yerden elektron alır: kompleks1, kompleks2 ve FADH2 'den
3.***ETZ'de aynı anda birden fazla elektron sadece koenzim Q'da olur.***

12-Elektronlar ETZ'de koenzim Q'dan sitokrom b >> c1 >> c >> a+a3'e doğru ilerler.
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla
#10
OKSİDATİF FOSFORİLASYON:

1-ATP sentaz ETZ tarafından meydana getirilen proton farkının enerjisini kullanarak ATP sentezler.

2-ATP sentaz = FoF1 ATPaz bir F tipi ATPaz'dır.

3-proton kanalı olan ve hidrojeni intermembraner aralıktan mitokondri matriksine gönderen yapı Fo cisimciğidir.

4-asıl ATP sentezi F1 cisimciğinde gerçekleşmektedir. Fo kompleksi oligomisin ve venturosidin ile bloke olurken, F1 cismi auroventin ile blokeolmaktadır.

5-oligomisin:
1.hidrojen kanallarını kapatarak ATP üretimini bozar = Fo'ı inhibe ederek = kompleks 5'i inhibe ederek 
2.hem ETZ inhibe olur hem de ATP üretimi durur.

6-valinomisin: K iyonoforudur.

7-nigerisin: hem K hemde H iyonoforudur.

8-ayırıcılar (uncoupler): 
1.elektron transferine karışmaz.
2.ATP sentezini durdurur.
3.bilinen en güçlü ayırıcı 2,4-dinitrofenol'dür.
4.ısıyı artırır.

9-ayırıcılar: 2,4 dinitrofenol, yüksek doz aspirin, dikumarol, klorkarbonilsiyanit fenilhidrazon (CCCP) 

10-termogenin fizyolojik bir ayırıcıdır, bazı hayvanların kahverengi yağ dokusunda bulunur ve onların ısınmasını sağlar.

11- mitokondri iç zarında, ADP/ATP nükleotid translokazı inhibe ederek ATP sentezini bozan madde kimdir?
cvp: atraktilosid (+bongkreik asit)

12- ETZ'de yer alan komplekslerden hangisi mitokondriyal DNA tarafından sentezlenen bir subunit içermez?
cvp:kompleks 2 (süksinat dehidrogenaz) 
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  PDF TUS Biyokimya Soru Çözümü pdf - Yavuz Şahin AvicennA 4 2,129 24.03.2018, 05:42
Son Yorum: AvicennA

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi